Riešenie problémov

Navigácia k riešeniu problémov a kontroly

Čo treba mať pre prácu

Vybavenie auta

 • Prilby a reflexné vesty pre každého
 • Náhradné koleso s diskom
 • Nástroje na odkrútenie kolesa + hviezdica
 • Laserový merač
 • Meter klasický
 • Olej do auta
 • Štartovacie káble
 • Technický preukaz od auta
 • 2x redukcia pre vozík/kompresor/pieskovačku na zapojenie svetiel

Pieskovanie

Nutné veci:

 • Náhradné koleso s diskom pre kompresor
 • Plastové sťahovacie pásky
 • Náhradné sklá/nahradné plasty do helmy
 • Helma na pieskovanie
 • Trysky do hadíc(viacero typov)
 • Vzduchové hadice pre helmy
 • Rezačka hadíc pre pieskovačku
 • Náhradné spojky pre pieskovacie hadice(spojky, šrobovanie trysky)
 • Náhradné spojky pre vzduchovú hadicu
 • Náhradné spojky pre hadicu od kompresora do pieskovačky
 • Olej do kompresora
 • Šrobováky krížové a ploché, blicky, kladivo, kliešte, kombinačky
 • Lepiaca páska oranžová americká
 • Prípojka na vzduchovú hadicu pre očistenie vzduchom

Doplnkové veci:

 • Respirátor pre druhého človeka + ochranné okuliare
 • Vysávač + metly + lopaty (podľa zákazky)
 • Rebrík alebo lešenie (podľa zákazky)
 • Fólie na zakrytie povrchu (podľa zákazky)
 • Chrániče na nohy (ak je nutné)

Ručné natieranie a striekanie farby

 • Rebrík alebo lešenie (podľa zákazky)
 • Riedidlo na vyčistenie zašpinených plôch
 • Handry na čistenie povrchu
 • Riedidlo na čistenie strojov a štetcov
 • Valčeky a štetce
 • Predlžovacie tyče na maľovanie
 • Nádoby pre rozliate farby a nádoby pre valčeky
 • Miešadlo ručné pre natieranie farby a elektrické miešadlo pre striekanie farby
 • Lepiace pásy papierové aj americká oranžová
 • Maliarske fólie na zakrytie povrchu
 • Modré fólie na zakrytie povrchu
 • Striekací stroj
 • Trysky a pištole do striekacieho stroja
 • Mazanie, redidlá a čistiace prostriedky na prepláchnutie stroja

Základné informácie o strojoch

Biela veľká americká pieskovačka 4 kolesová

Koliesko slúži na nastavenie prietoku piesku. Čím je páčka vyššie, tak tým ide viac piesku do hadíc. Pri začiatku prác a natlakovaní sa niekedy stáva, že čierna páčka nie je hore. Treba ju vtedy manuálne dať hore aby išiel prietok piesku. S kolieskom sa najlepšie hýbe, keď ešte biely kotol nie je natlakovaný, prípadne treba dať tlak preč aby ste s kolieskom mohli otáčať. Ak máte problém s kolieskom otáčať, kvapnite tam trocha oleja na mazanie a koliesko pôjde.

Páka sa dáva vždy hore, keď začnete pieskovať automaticky. Niekedy ju je nutné dať hore manuálne.

Vypúšťací ventil slúži na vypustenie tlaku z bieleho kotla. Pri pieskovaní treba aby bol zatvorený. Otvára sa, keď pieskovačku treba odtlakovať a nasypať nový piesok.

Merač tlaku ukazuje po zapnutí pieskovania aký je tam tlak. Tlak počítame v baroch od 0-10. Na pieskovanie dreva väčšinou používame tlak 7 barov, na železo vyšší.

Ventil na zastavenie tlaku musí byť otvorený aby do bieleho kotla išiel tlak vzduchu. Ak chcete do pieskovačky nasypať piesok tak tento ventil zatvorte a otvorte vypúštací ventil. Tlak v bielom kotly vyjde von a  vy môžete dosypať piesok.

Ventil nastavenia tlaku slúži na nastavenie tlaku, ktorý ide do pieskovačky. Čím je koliesko vyššie tým je tlak nižší a čím je koliesko nižšie tak je tlak vyšší. Zmeny tlaku môžete vidieť na ľavom budíku. Šípka na budíkoch bude klesať alebo stúpať ako budete točiť kolieskom.

Ventil na tlak do pieskovačky slúži na pustenie tlaku do bieleho kotla. Treba aby bol vždy otvorený.

Ventil na voľnobeh musí byť zatvorený aby do pieskovačky a bieleho kotla išiel maximálny tlak. Tento ventil sa používa, keď je veľký mráz a treba aby sa pieskovačka 5-10 minút zohriala. Tak sa otvorí a keď sa začne pieskovať tak sa opäť zatvorí.

Ventil na zvýšenie tlaku slúži na zvýšenie tlaku do pieskovačky priamo na kompresore. Tento ventil nájdete, keď otvoríte kryt bielej pieskovačky. Čierny ventil je nutné vytiahnuť hore a následne s ním točiť. V smere hodinových ručičiek tlak zvyšujete a proti smeru hodinových ručičiek tlak znižujete. Keď ste s tlakom spokojný tak ventil zatlačíte dole. Silu tlaku v baroch vidíte na budíku pri štartovacom tlačítku a taktiež na budíku pri bielom kotly. Čierny ventil by ste mali otočiť maximálne 1x okolo seba, niekedy stačí aj menej. Maximálny tlak je 8-9 barov. Vyšší tlak nemôžete nastaviť a taktiež by kompresor taký tlak nedokázal tlačiť.

Nalievanie nafty slúži na naliatie nafty do kompresora. Natankovať naftu môžete na čerpacej stanici alebo doliať z bandasky. V nádrži je železné sitko, ktoré nevyberajte, ak nalievate naftu. Snažte sa pri nalievaní nafty do nádrže tam nedať žiadny prachy ani nečistoty. Môže to poškodiť kompresor.

Meranie oleja slúži na meranie oleja v nádrži. Aby ste namerali správnu výšku oleja tak musia byť splnené tieto podmienky. Treba aby ste pieskovačku mali v rovnováhe nakoľko môže olej stiecť, ak nie je pieskovačka v rovnováhe. Ak chcete olej merať, keď ste na pieskovačke pracovali tak musíte nechať pieskovačku odstavenú minimálne 5 minút aby olej stiekol a následne ho odmeráte.
Odmerku vyberiete, očistíte handrou alebo papierom od oleja, následne ju tam znova vložíte a vyberiete. Uvidíte aká je hladina oleja. Olej musí byť medzi naznačenými ryskami. Ak je olej nízko tak ho treba doliať. Pri dolievaní dávajte pozor na nečistoty aby sa nedostali do nádrže a nalejte na začiatok maximálne 0,3-0,5l oleja. Následne počkajte 5 minút a znova odmerajte hladinu oleja. Následne ešte dolejte, ak bude ryska stále nízko. Hlavne nedajte do nádrže príliš veľa oleja nad rysku nakoľko to môže pokaziť motor preto treba prilievať olej po častiach.

Nalievanie oleja slúži na nalievania oleja, ak je oleju málo. Najskôr odmerajte olej podľa popisu vyššie, ak je oleju málo tak dolejte. Dávajte pozor aby sa pri nalievaní oleja nedostali do nádrže nečistoty a nalejte tam správny olej. Nalejte maximálne 0,3-0,5l oleja a zmerajte. Nemôžete nádrž na olej preliať lebo môžete poškodiť kompresor.

Náš žltý kompresor

Budík na meranie tlaku slúži na meranie tlaku vzduchu(barov), ktoré kompresor produkuje. Pri dreve používame väčšinou 6-7 barov. Pri železe 7-9 barov. Vyšší tlak nemôžete nastaviť a taktiež by kompresor taký tlak nedokázal tlačiť. Ak vám aj ukáže tlak 10 barov tak takýto tlak nevie tlačiť a skôr vám práca bude trvať dlhšie preto sa treba držať maximálneho tlaku 9 barov.

Štartovací spínač sa používa na zapínanie a vypínanie kompresora. Aby bol kompresor správne vypnutý tak spínač musí byť na 0. Nemôžu svietiť žiadne svetlá na displeji. Ak ho necháte na 1 tak bude vybíjať baterku a nemusíte kompresor naštartovať. 

Štartovací spínač zapnutie posuniete spínač z 0 na 1, necháte ho tam 5 sekúnd a následne spínač otočíte vyššie v smere hodinových ručičiek a pár sekúnd podržíte kým kompresor nenaštartuje a nechytí tlak. Následne ho pustíte a kompresor bude fungovať.

Štartovací spínač zapnutie v zime alebo keď je málo nabitá baterka tak vtedy je nutné urobiť rýchly štart. To znamená, že spínač neprehodíte na 1 a počkáte. Rovno spínač otočíte z 0 úplne hore a podržíte ho kým kompresor nenaštartuje. Ak by ste spínač dali aj do 1 tak by ste vybíjali baterku.

Ventil 1 a Ventil 2 slúži na zapojenie vzduchovej hadice do pieskovačky a zapojenie vzduchovej hadice do červeného filtra. Ventil na prietok vzduchu do pieskovačky majte otvorený naplno. Ventil na ktorý je napojená červená hadica, ktorá ide do červeného filtra stačí aby tento ventil bol otvorený len na 1/2 alebo 1/3.

Ventil 3 štandardne nepoužívame, ale je vhodné ho použiť ak je veľmi vlhké počasie, je zima alebo prší. Vtedy pred prvým spustením kompresora zatvorte ventil 1 a aj Ventil 2. Otvorte Ventil 3, zapnite kompresor a nechajte bežať 1-2 minúty. Môže z daného ventilu vychádzať voda alebo kondenz, ktorý by zbytočne išiel do hadíc na pieskovanie alebo dýchanie. Následne otvorte Ventil 1 a Ventil 2. Ventil 3 zatvorte.

Ventil na zvýšenie tlaku slúži na zvýšenie tlaku do pieskovačky priamo na kompresore. Tento ventil nájdete, keď otvoríte kryt žltého kompresora. Čierny ventil je nutné vytiahnuť hore a následne s ním točiť. V smere hodinových ručičiek tlak zvyšujete a proti smeru hodinových ručičiek tlak znižujete. Keď ste s tlakom spokojný tak ventil zatlačíte dole. Silu tlaku v baroch vidíte na budíku pri štartovacom tlačítku. Čierny ventil by ste mali otočiť maximálne 1x okolo seba, niekedy stačí aj menej. Maximálny tlak je 8-9 barov. Vyšší tlak nemôžete nastaviť a taktiež by kompresor taký tlak nedokázal tlačiť.

Nalievanie nafty slúži na naliatie nafty do kompresora. Natankovať naftu môžete na čerpacej stanici alebo doliať z bandasky. V nádrži je železné sitko, ktoré nevyberajte, ak nalievate naftu. Snažte sa pri nalievaní nafty do nádrže tam nedať žiadny prachy ani nečistoty. Môže to poškodiť kompresor.

Meranie oleja slúži na meranie oleja v nádrži. Aby ste namerali správnu výšku oleja tak musia byť splnené tieto podmienky. Treba aby ste pieskovačku mali v rovnováhe nakoľko môže olej stiecť, ak nie je pieskovačka v rovnováhe. Ak chcete olej merať, keď ste na pieskovačke pracovali tak musíte nechať pieskovačku odstavenú minimálne 5 minút aby olej stiekol a následne ho odmeráte.
Odmerku vyberiete, očistíte handrou alebo papierom od oleja, následne ju tam znova vložíte a vyberiete. Uvidíte aká je hladina oleja. Olej musí byť medzi naznačenými ryskami. Ak je olej nízko tak ho treba doliať. Pri dolievaní dávajte pozor na nečistoty aby sa nedostali do nádrže a nalejte na začiatok maximálne 0,3-0,5l oleja. Následne počkajte 5 minút a znova odmerajte hladinu oleja. Následne ešte dolejte, ak bude ryska stále nízko. Hlavne nedajte do nádrže príliš veľa oleja nad rysku nakoľko to môže pokaziť motor preto treba prilievať olej po častiach.

Nalievanie oleja slúži na nalievania oleja, ak je oleju málo. Najskôr odmerajte olej podľa popisu vyššie, ak je oleju málo tak dolejte. Dávajte pozor aby sa pri nalievaní oleja nedostali do nádrže nečistoty a nalejte tam správny olej. Nalejte maximálne 0,3-0,5l oleja a zmerajte. Nemôžete nádrž na olej preliať lebo môžete poškodiť kompresor.

Malá biela a zelená pieskovačka

Spojka na zapojenie vzduchu slúži na zapojenie hadice z kompresora do pieskovačky aby pieskovačka získala tlak vzduchu a mohla fungovať. 

Páčka na prepáčkovanie slúži ako ventil, ktorý rozdeľuje vzduch, kde bude smerovať. Ak je páčka dole tak vzduch ide do kotla pieskovačky a ide aj dole pod pieskovačku do hadice. To je správne nastavenie pieskovačky. Ak je páčka na boku tak vtedy vzduch ide len do kotla pieskovačky a nejde aj do hadice pod pieskovačkou. Niektoré pieskovačky môžu mať pokazenú páčku na prepáčkovanie a aby išiel vzduch do kotla aj do hadice musí byť v inom uhle ako by mala byť a treba si to vyskúšať a nastaviť. Aktuálne biela malá pieskovačka musí mať páčku v uhle cca 45 stupňov a vtedy správne funguje. Páčka sa používa aj na prepáčkovanie, ak nechce ísť piesok z pieskovačky tak páčkov budete hýbať hore a dole v 3s intervaloch a piesok by mal začať ísť.

Vzduchová hadička do spínača má červenú a modrú farbu. Tieto 2 hadičky ovládajú celú pieskovačku aby sa spustila, začal ísť piesok a následne sa vypla podľa potreby. Tieto hadičky sú napojený na spínač na pieskovacej hadici. Je nutné aby do pieskovačky bola napojená červená aj modrá hadica a nemala netesnosti.

Nastavenie prietoku piesku 1 slúži na nastavenie intenzity piesku, ktorý má ísť z pieskovačky do hadíc. Koliesko slúži na nastavenie tejto intenzity. Keď budete koliesko točiť v smere hodinových ručičiek tak budete znižovať intenzitu piesku do hadíc. Keď budete koliesko točiť proti smeru hodinových ručičiek tak budete intenzitu piesku zvyšovať. Z pieskovačky po zapnutí by mal ísť jemný prúd piesku, ktorý je skoro neviditeľný.

Nastavenie prietoku piesku 2 slúži na nastavenie intenzity piesku, ktorý má ísť z pieskovačky do hadíc. Páčka slúži na nastavenie tejto intenzity. Keď dáte páčku úplne doľava zo strany ako je urobená fotky tak vám žiadny piesok nepôjde. Na polkruhu v strede je urobený zárez, kde by mala maximálne páčka byť. Za tento zárez nechoďte nakoľko začnete zase znižovať intenzitu piesku z pieskovakčy. Z pieskovačky po zapnutí by mal ísť jemný prúd piesku, ktorý je skoro neviditeľný.

Ako najlepšie nastaviť prietok piesku. Odpojíte pieskovaciu hadicu od pieskovačky, následne úplne uzatvoríte prívod piesku z pieskovakčy páčkou alebo kolečkom. Zapnete spínač na čiernej pieskovačej hadici aby sa pieskovačka zapla a postupne budete pridávať intenzitu piesku aby ste to hneď videli aký prúd piesku vám ide z pieskovačky. Keď bude prúd piesku taký ako potrebujete tak spínač na čiernej hadice vypnete, zapojíte do pieskovačky čiernu hadicu a môžete pieskovať.

Návody a riešenie problémov

Problémy s našim žltým kompresorom

Riešenie: Upchatá mriežka chladiča

 • Chladič je veľká mriežka s ventilátorom na zadnej strane kompresora.
 • Táto mriežka je upchatá pieskom zmiešaným s olejom, prípadne vodou.
 • Keď pozriete na mriežku voľným okom tak by ste mali vidieť prilepený piesok na membránach mriežky.
 • Treba zobrať vzduchovú hadicu od kompresora, ktorá ide do pieskovačky. Odmontovať ju od pieskovačky a pustiť kompresor.
 • Týmto vzduchom, ktorý ide z hadice treba riadne vyfukáť mriežky chladiča z vonkajšej aj vnútornej strany. 
 • Snažte sa hadicu dostať čo najbližšie ku mriežke a postupne časti prefúkavať. Niekde môže byť piesok prilepený a rýchlym ofúknutím ho nedáte preč.
 • Treba to poctivo pomaly ofúknuť, čo trvá približne 5-7 minút.
 • Prípadne, ak máte možnosť tak je dobré celú mriežku chladiča ísť vyvapkovať z vonkajšej aj vnútornej strany.

Riešenie: Nedostatok oleja v kompresore

 • Pre nalievanie oleja otvorte žltý vrchnák na boku pieskovačky.
 • Najskôr skontrolujete hladinu oleja v kompresore. Tyčka na meranie oleja sa nachádza pri žltom vrchnáku.
 • Pred zistením hladiny oleja treba nechať kompresor vypnutý 5 minút aby olej stiekol. Následne vyberte tyčku, vyčistite ju od oleja a vložte tyčku dovnútra. Následne tyčku znova vyberte a uvidíte hladinu oleja.
 • Hladina oleja musí byť vidieť na tyčke medzi 2 zárezmi. Ak je nižšie tak treba doliať olej. Dolejte maximálne 0,3L oleja a znova tyčkou otestujte hladinu oleja či už je dostatočná. Ak má olej stále nízku hladinu tak znova dolejte kým hladina oleja nebude medzi 2 zárezmi.

Riešenie: Kompresor nie je vodorovne

 • Kompresor by mal byť vodorovne k zemi a nemala by byť jedna strana vyššie ako ta druhá. To môže spôsobovať vypínanie kompresora lebo sa olej nedostane všade a čidlo oleja tento kompresor vypína.
 • Dajte kompresor do vodorovnej polohy a skúste zapnúť.

Riešenie: Nedostatok nafty v nádrži

 • Ak nie je nádrž z vonkajšej strany príliš špinavá, mali by ste vidieť rysku nafty. Ak je nízko treba doliať naftu.
 • Ak nevidíte rysku z vonkajšej strany tak treba otvoriť uzáver na naftu, vybrať železnú sieťku(pozor aby sa sieťka nezašpinila) a pozrieť sa cez otvor koľko je tam nafty a prípadne doliať.

Riešenie: Nedostatok nafty v nádrži

 • Ak nie je nádrž z vonkajšej strany príliš špinavá, mali by ste vidieť rysku nafty. Ak je nízko treba doliať naftu.
 • Ak nevidíte rysku z vonkajšej strany tak treba otvoriť uzáver na naftu, vybrať železnú sieťku(pozor aby sa sieťka nezašpinila) a pozrieť sa cez otvor koľko je tam nafty a prípadne doliať.

Riešenie: Vybitá batéria

 • Ak kompresor pri štarte sa ani neroztočí motor, prípadne pošuť také praskanie, to znamená, že baterka je vybitá a treba ju nabiť.
 • Niekedy pomôže aj rýchly štart kompresora bez potrebného dobitia baterky. Stačí aby ste zapínanie kompresora nedávali do medzikroku, ale rovno ho rýchlo naštartovali čiže z 0 na 1 a niekedy môže motor chytiť. Ak nechávate tlačidlo v medzikroku tak tým baterku vybíjate.
 • Ak nepomôže rýchly štart tak treba baterku dobiť. Štartovacie káble nájdete v aute. Baterka na aute sa nachádza vpredu čiže treba otvoriť kapotu. Niektoré dodávky majú baterku pod nohami vodiča.
 • Červený kábel zapojíte na + na baterke kompresora a na + na baterke auta, čierny kábel zapojíte na – na baterke kompresora a na – na baterke vozidla.
 • Auto následne naštartujete a necháte 5 minút bežať. Pridávajte na aute plyn čím sa rýchlejšie baterka dobije. Následne skúste naštartovať kompresor.
 • Ak ste dvaja tak môžete skúsiť aj rýchle nabitie baterky čiže jeden bude auto túrovať a druhý bude skúšať zapínať kompresor. Ak toto nepôjde tak treba vyčkať niekoľko minút aby sa baterka dobila.
 • Keď kompresor naštartuje tak vypnite motor auta a postupne odpojte oba káble z kompresora a následne z auta.

Riešenie: Upchatá mriežka chladiča

 • Chladič je veľká mriežka s ventilátorom na zadnej strane kompresora.
 • Táto mriežka je upchatá pieskom zmiešaným s olejom, prípadne vodou.
 • Keď pozriete na mriežku voľným okom tak by ste mali vidieť prilepený piesok na membránach mriežky.
 • Treba zobrať vzduchovú hadicu od kompresora, ktorá ide do pieskovačky. Odmontovať ju od pieskovačky a pustiť kompresor.
 • Týmto vzduchom, ktorý ide z hadice treba riadne vyfukáť mriežky chladiča z vonkajšej aj vnútornej strany. 
 • Snažte sa hadicu dostať čo najbližšie ku mriežke a postupne časti prefúkavať. Niekde môže byť piesok prilepený a rýchlym ofúknutím ho nedáte preč.
 • Treba to poctivo pomaly ofúknuť, čo trvá približne 5-7 minút.
 • Prípadne, ak máte možnosť tak je dobré celú mriežku chladiča ísť vyvapkovať z vonkajšej aj vnútornej strany.

Riešenie: Zapchaté prívody

 • Niekedy sa môže stať, že sa blokuje prívod do hadíc.
 • Otvorte ventil, na ktorom nemáte pripojené hadice, ventily na ktorých máte pripojené hadice zatvorte a naštartuje kompresor. Nechajte kompresor bežať 20 sekúnd a následne otvore ventily, kde máte pripojené hadice a zatvorte ventil, kde ste nemali pripojenú hadicu.
 • Skontrolujte tlak na budíku aký vám ukazuje. Tlak by ste mali mať minimálne 7bar.

Riešenie: Znížený tlak na kompresory

 • Na kompresore za hrubšou železnou hadicou v prednej časti nájdete oválne čierne tlačítko na točenie. 
 • Toto tlačítko musíte povytiahnuť a v smere hodinových ručičiek mu tlak pridáte. Skontrolujte na budíku či sa tlak zvýšil. Následne čierne tlačítko zaklapnite aby sa nehýbalo. V smere doľava zase tlak na kompresore uberiete.  

Problémy s malou bielou a zelenou pieskovačkou

Problém: Z kompresora nejde vzduch alebo je slabý

 1. Vypnite kompresor a odmontujte vzduchovú hadicu z pieskovačky.
 2. Následne kompresor zapnite a uvidíte či ide vzduch z vzduchovej hadice. Skontrolujte budíky na kompresore či máte tlak minimálne 6bar.
 3. Ak vzduch ide tak je problém v pieskovačke, ak vzduch nejde tak je problém v kompresore a postupujte podľa návodu pre kompresory.

Problém: Uchádza vzduch zo spojov červenej alebo modrej tlakovej hadičky

 1. Dajte holú ruku k spínaču pieskovačky na hadici. Skúste či ide silný tlak vzduch z tohto spínača, keď nie je spínač zopnutý.
 2. Ak je tlak silný to znamená, že je zrejme nejaká netestnosť na spojoch červenej alebo modrej hadičky. Prípadne netestnosť môže byť aj na spojoch červenej a modrej hadičky, ktoré sú pripojené do pieskovačky.
 3. Držte zopnutý spínač pieskovačky, prípadne si ho uviažte aby bol stále zopnutý.
 4. Následne choďte skontrolovať všetky spoje medzi hadičkami holou rukou. Niekde by mal unikať vzduch a tým pádom je tam slabý tlak, ktorý nevie pieskovačku zapnúť. Tento spoj musíte opraviť.
 5. Vypnite kompresor a daný spoj skúste viac zakrútiť, prípadne ho budete musieť viac zatlačiť do hadičky aby tam nebol žiadny únik vzduchu. 
 6. Prípadne skontrolujte či niekde nie je tlaková hadička rozrezaná a z tadiaľ uniká vzduch. Tento rez skúste len oblepiť natesno páskou a malo by to byť v poriadku.
 7. Následne zapnite kompresor a pieskovačka by mala fungovať.

Problém: Poškodená čierna gumička na spínači alebo spínač

 1. Ak držíte spínač pieskovačky zopnutý, ale stále cítite, že ten vzduch uniká zo spináča pieskovačky.
 2. Zrejme máte poškodenú čiernu gumičku spináča alebo daná gumička chýba. V náradí nájdete náhradu za túto čiernu gumičku.
 3. Prípadne môžu byť spoje na spínači poškodené a z nich uniká vzduch. Po držaní stlačeného spínača by ste cítili únik vzduchu na týchto spojoch. Tieto spoje treba viac zašrobovať, zasunúť alebo nahradiť za nové.
 4. Ak o spínača stále uniká vzduch tak skúste viac pritiahnuť skrutky alebo pozrite v kufríku náhradný spináč a premontujte ho.

Problém: Dostal sa piesok do červenej alebo modrej hadičky

 1. Odmontujte červenú a modrú hadičku z pieskovačky.
 2. Poklepte týmito koncami o pieskovačku aby sa prípadné zrnká piesku dostali von a skúste znova namontovať.
 3. Ak to nepomôže tak prípadne skúste vymeniť modrú a červenú hadičku, že červenú hadičku namontujete tam, kde bola modrá a modrú tam, kde bola červená.

Problém: Zima, primrzli spojky

 1. Ak sú veľké mínusové teploty tak mohli zmrznúť spoje na červenej alebo modrej hadičke. Prípadne zmrzol spínač pieskovačky.
 2. Nechajte kompresor zapnutý a hadice aj spínáč dajte k teplému vzudu z kompresora aby sa ohriali. Za pár minút vyskúšajte a malo by všetko fungovať.

Toto vždy urobte ako prvé:

 1. Najskôr skúste pieskovačku niekoľkokrát prepáčkovať, ked budete mať stlačený spínač pieskovačky. Prepáčkovanie znamená, že ventil vzduchu na pieskovačke dáte do inej polohy, kedy vzduch ide len do bubna pieskovačky, necháte 5s tak a následne ho vrátite do pôovodnej polohy, kde ho necháte 10s a toto niekoľkokrát zopakujete.
 2. Väčšinou sa stáva, že piesok ostal v hadiciach alebo navlhol v pieskovačke a takýmto prepačkovním ho dokážete dostať von z hadíc a pieskovačky.
 3. Ak je piesok navlhnutý tak by pri prepáčkovaní malo z hadice vysokou rýchlosťou vychádzať piesok a robí to väčšinou také tlakové bomby. Robte to dokedy piesok nezačne ísť normálne.
 4. Ak toto nepomáha a stále piesok nejde tak postupujte krok po kroku podľa návodov nižšie.

Krok 1: Identifikovať problém či je to pieskovačka alebo hadica

 1. Odpojte pieskovaciu hadicu od pieskovačky.
 2. Následne stlačte spínač na pieskovačke aby sa pieskovačka zopla. Uvidíte či z otvoru odkiaľ ste odmontovali pieskovaciu hadicu ide piesok. Ak z tadiaľ piesok ide, znamená to, že problém nie je v pieskovačke, ale v hadiciach. Tak pokračujte rovno na Krok 3.
 3. Ak nejde piesok z pieskovačky po stlačení spínača na hadici tak viete, že problém bude v pieskovačke a pokračujte na Krok 2.

Krok 2: Problém v pieskovačke

 1. Skontrolujte dolný ventil pieskovačky, kde si nastavujete množstvo abrazíva, ktoré má ísť von. Ideálne je aby jeden držal stlačený spínač pieskovačky a druhý krútil kolieskom, prípadne posúval páčkou(biela pieskovačka). Otáčaním kolieska v smere hodinových ručičiek úplne zastavíte prívod piesku.
 2. Je možné, že pri presune pieskovačky sa posunul tento ventyl a je nastavený aby vám žiadny piesok nešiel. Preto s ním skúste otáčať a pohybovať, keď je zopnutá pieskovačka a uvidíte či piesok začne ísť.
 3. Niekedy sa stáva, že pri sypaní piesku do pieskovačky sa tam dostane aj malý kúsok plastu alebo papiera a ten zapchá pieskovačku. Vtedy treba otvoriť otvoriť ventyl na maximum a uvidíte či piesok začne ísť. Prípadne, keď bude ventyl otvorený na plno tak skúste pieskovačku niekoľkokrát prepáčkovať.
 4. Skontrolujte, keď je zopnutá pieskovačka či neuniká vzduch z hrušky lebo sa zle zaklapol. Vtedy poklepte po hruške silou a hruška sa posunie a už tam nebude unikať žiadny vzduch.

Krok 3: Problém s hadicami

 1. Najskôr vykrúťte trysku z pieskovačky či v danej tryske nie je uviaznutý nejaký kamienok a ten bráni piesku aby išiel z hadice.
 2. Teraz je nutné testovať jednotlivé časti pieskovacej hadice a zistiť, ktorá časť je zapchatá.
 3. Jeden kus hadice zapojte do pieskovačky a druhú stranu odpojte od pieskovacej hadice. Následne stlačte pieskovačku a uvidíte či piesok pôjde z konca hadice. Ak piesok ide tak viete, že tento kus hadice je dobrý a treba ho odpojiť od pieskovačky a do pieskovačky dať ďalší kus hadice a vyskúšať to znova.
 4. Keď nájdete kus hadice v ktorej je niečo zaseknuté tak držte zapnutú pieskovačku a robte prepáčkovanie aby sa daný kus dostal vonku. Ak to nepomáha tak hadicu obráťte a opačný koniec zapojte do pieskovačky a robte prepáčkovanie. Toto opakujte niekoľko krát aj s výmenou koncoviek hadíc kým hadica nebude priechodná.
 5. Prípadne, ak vám stačí menšia dĺžka na prácu tak zaseknutú hadicu dajte preč a ten dobrý kus hadice zapojte do pieskovačky a pokračujte v práci.

Riešenie: Odrezať poškodený kus

 • Ak je daná diera alebo rez blízko spojok, ktoré spájajú pieskovacie hadice tak poškodený kus odrežte a na nepoškodený kus znova nasaďte spojku a pokračujte v práci.

Riešenie: Upchať dieru alebo rez

 • Ak je rez alebo diera ďalej od spojok tak treba dieru utesniť. 
 • Zoberte si oranžovú pásku a dieru riadne oblepte niekoľkými vrstvami oranžovej pásky na tesno aby neunikal vzduch. 

Riešenie: Vzduch uniká cez spojku

 • Môže byť poškodená spojka, ktorá spája pieskovacie hadice.
 • Ak je spojka zlomená alebo inak zničená tak v náradí nájdete náhradnú spojku a je nutné ju vymeniť.
 • Niekedy len vypadnú šróbiky zo spojky a odtiaľ uniká vzduch tak treba tam dať nové šróbiky.
 • Ak vzduch uniká popod spojku tak treba kúsok pieskovacej hadice odrezať a nanovo tam spojku nasadiť.  

Problémy s bielou veľkou americkou pieskovačkou 4 kolesová

Riešenie: Upchatá mriežka chladiča

 • Chladič je veľká mriežka s ventilátorom na zadnej strane kompresora.
 • Táto mriežka je upchatá pieskom zmiešaným s olejom, prípadne vodou.
 • Keď pozriete na mriežku voľným okom tak by ste mali vidieť prilepený piesok na membránach mriežky.
 • Treba zobrať vzduchovú hadicu od kompresora, ktorá ide do pieskovačky. Odmontovať ju od pieskovačky a pustiť kompresor.
 • Týmto vzduchom, ktorý ide z hadice treba riadne vyfukáť mriežky chladiča z vonkajšej aj vnútornej strany. 
 • Snažte sa hadicu dostať čo najbližšie ku mriežke a postupne časti prefúkavať. Niekde môže byť piesok prilepený a rýchlym ofúknutím ho nedáte preč.
 • Treba to poctivo pomaly ofúknuť, čo trvá približne 5-7 minút.
 • Prípadne, ak máte možnosť tak je dobré celú mriežku chladiča ísť vyvapkovať z vonkajšej aj vnútornej strany.

Riešenie: Nedostatok oleja v kompresore

 • Pre nalievanie oleja otvorte žltý vrchnák na boku pieskovačky.
 • Najskôr skontrolujete hladinu oleja v kompresore. Tyčka na meranie oleja sa nachádza pri žltom vrchnáku.
 • Pred zistením hladiny oleja treba nechať kompresor vypnutý 5 minút aby olej stiekol. Následne vyberte tyčku, vyčistite ju od oleja a vložte tyčku dovnútra. Následne tyčku znova vyberte a uvidíte hladinu oleja.
 • Hladina oleja musí byť vidieť na tyčke medzi 2 zárezmi. Ak je nižšie tak treba doliať olej. Dolejte maximálne 0,3L oleja a znova tyčkou otestujte hladinu oleja či už je dostatočná. Ak má olej stále nízku hladinu tak znova dolejte kým hladina oleja nebude medzi 2 zárezmi.

Riešenie: Kompresor nie je vodorovne

 • Kompresor by mal byť vodorovne k zemi a nemala by byť jedna strana vyššie ako ta druhá. To môže spôsobovať vypínanie kompresora lebo sa olej nedostane všade a čidlo oleja tento kompresor vypína.
 • Dajte kompresor do vodorovnej polohy a skúste zapnúť.

Riešenie: Nedostatok nafty v nádrži

 • Ak nie je nádrž z vonkajšej strany príliš špinavá, mali by ste vidieť rysku nafty. Ak je nízko treba doliať naftu.
 • Ak nevidíte rysku z vonkajšej strany tak treba otvoriť uzáver na naftu, vybrať železnú sieťku(pozor aby sa sieťka nezašpinila) a pozrieť sa cez otvor koľko je tam nafty a prípadne doliať.

Riešenie: Nedostatok nafty v nádrži

 • Ak nie je nádrž z vonkajšej strany príliš špinavá, mali by ste vidieť rysku nafty. Ak je nízko treba doliať naftu.
 • Ak nevidíte rysku z vonkajšej strany tak treba otvoriť uzáver na naftu, vybrať železnú sieťku(pozor aby sa sieťka nezašpinila) a pozrieť sa cez otvor koľko je tam nafty a prípadne doliať.

Riešenie: Vybitá batéria

 • Ak kompresor pri štarte sa ani neroztočí motor, prípadne pošuť také praskanie, to znamená, že baterka je vybitá a treba ju nabiť.
 • Niekedy pomôže aj rýchly štart kompresora bez potrebného dobitia baterky. Stačí aby ste zapínanie kompresora nedávali do medzikroku, ale rovno ho rýchlo naštartovali čiže z 0 na 1 a niekedy môže motor chytiť. Ak nechávate tlačidlo v medzikroku tak tým baterku vybíjate.
 • Ak nepomôže rýchly štart tak treba baterku dobiť. Štartovacie káble nájdete v aute. Baterka na aute sa nachádza vpredu čiže treba otvoriť kapotu. Niektoré dodávky majú baterku pod nohami vodiča.
 • Červený kábel zapojíte na + na baterke kompresora a na + na baterke auta, čierny kábel zapojíte na – na baterke kompresora a na – na baterke vozidla.
 • Auto následne naštartujete a necháte 5 minút bežať. Pridávajte na aute plyn čím sa rýchlejšie baterka dobije. Následne skúste naštartovať kompresor.
 • Ak ste dvaja tak môžete skúsiť aj rýchle nabitie baterky čiže jeden bude auto túrovať a druhý bude skúšať zapínať kompresor. Ak toto nepôjde tak treba vyčkať niekoľko minút aby sa baterka dobila.
 • Keď kompresor naštartuje tak vypnite motor auta a postupne odpojte oba káble z kompresora a následne z auta.

Riešenie: Upchatá mriežka chladiča

 • Chladič je veľká mriežka s ventilátorom na zadnej strane kompresora.
 • Táto mriežka je upchatá pieskom zmiešaným s olejom, prípadne vodou.
 • Keď pozriete na mriežku voľným okom tak by ste mali vidieť prilepený piesok na membránach mriežky.
 • Treba zobrať vzduchovú hadicu od helmy a pustiť kompresor.
 • Týmto vzduchom, ktorý ide z hadice treba riadne vyfukáť mriežky chladiča z vonkajšej aj vnútornej strany. 
 • Snažte sa hadicu dostať čo najbližšie ku mriežke a postupne časti prefúkavať. Niekde môže byť piesok prilepený a rýchlym ofúknutím ho nedáte preč.
 • Treba to poctivo pomaly ofúknuť, čo trvá približne 5-7 minút.
 • Prípadne, ak máte možnosť tak je dobré celú mriežku chladiča ísť vyvapkovať z vonkajšej aj vnútornej strany.

Riešenie: Zapchaté prívody

 • Skontrolujte či máte prívody vzduchu na ventiloch otvorené na plno.
 • Skontrolujte či niekde neuniká vzduch na pieskovačke.

Riešenie: Znížený tlak na kompresory

 • Na kompresore za hrubšou železnou hadicou v prednej časti nájdete oválne čierne tlačítko na točenie. 
 • Toto tlačítko musíte povytiahnuť a v smere hodinových ručičiek mu tlak pridáte. Skontrolujte na budíku či sa tlak zvýšil. Následne čierne tlačítko zaklapnite aby sa nehýbalo. V smere doľava zase tlak na kompresore uberiete.  

Vždy skontrolujte ako prvé:

 1. Máte správne zapojený elektrický kábel do pieskovačky čím ovládate zapnutie/vypnutie. Má byť zapojený v modrej zástrčke. Ak je kábel v poriadku tak keď stlačíte na hadici pieskovačky gombík mali by ste počuť na pieskovačke také cvakanie.
 2. Skontrolujte či ste nepretrhli alebo nie je poškodený elektrický kábel, ktorý ovláda pieskovačku.
 3. Skontrolujte či máte otvorený ventil na prívod vduchu do pieskovačky a zatvorený ventil, ktorý ide z bieleho bubna von.
 4. Skontrolujte budíky na pieskovačke pri zapínacom tlačítku aký tlak ukazuje a taktiež na budíkoch na čiernych železných hadiciach. Ak je tma nízky tlak pod 5 barov tak bude problém v kompresore a prejdite do sekcie s nápovedov pre kompresor.

Toto vždy urobte ako prvé:

 1. Často sa stáva, že nad bielym bubnom nad pieskovačkou je čierna páka a táto páka sa nevysunie hore. Vtedy nebude dávať žiadny piesok do pieskovačky. Stačí aby ste rukou túto čiernu pásku dali hore a piesok hneď začne ísť.
 2. Väčšinou sa stáva, že piesok ostal v hadiciach alebo navlhol. 
 3. Ak je piesok navlhnutý tak keď budete v 5-10s intervaloch stláčať tlačítko na pieskovačke mal by sa daný piesok dostať von. Robte to dokedy piesok nezačne ísť normálne.
 4. Ak toto nepomáha a stále piesok nejde tak postupujte krok po kroku podľa návodov nižšie.

Krok 1: Identifikovať problém

 1. Odpojte pieskovaciu hadicu od pieskovačky.
 2. Následne stlačte spínač na pieskovačke aby sa pieskovačka zopla. Uvidíte či z otvoru odkiaľ ste odmontovali pieskovaciu hadicu ide piesok. Ak z tadiaľ piesok ide, znamená to, že problém nie je v pieskovačke, ale v hadiciach. Tak pokračujte rovno na Krok 3.
 3. Ak nejde piesok z pieskovačky po stlačení spínača na hadici tak viete, že problém bude v pieskovačke a pokračujte na Krok 2.

Krok 2: Problém v pieskovačke

 1. Skontrolujte či čierna páčka na bielom bubne pieskovačky je hore, ak nie je treba ju dať hore a piesok pôjde.
 2. Skontrolujte či je výpustný ventyl na bielej pieskovačke vypnutý a neuniká odtiaľ vzduch.
 3. Skontrolujte či máte otvorené ventily pre prívod vzduchu do bubna.
 4. Skontrolujte či na nejakých spojoch neuniká vzduch.
 5. Skontrolujte na všetkých budíkoch aký máte tlak či nie je problém v kompresore. Ak je tlak nízky tak prejdite do návod pre kompresor bielej pieskovačky.

Krok 3: Problém s hadicami

 1. Najskôr vykrúťte trysku z pieskovačky či v danej tryske nie je uviaznutý nejaký kamienok a ten bráni piesku aby išiel z hadice.
 2. Teraz je nutné testovať jednotlivé časti pieskovacej hadice a zistiť, ktorá časť je zapchatá.
 3. Jeden kus hadice zapojte do pieskovačky a druhú stranu odpojte od pieskovacej hadice. Následne stlačte pieskovačku a uvidíte či piesok pôjde z konca hadice. Ak piesok ide tak viete, že tento kus hadice je dobrý a treba ho odpojiť od pieskovačky a do pieskovačky dať ďalší kus hadice a vyskúšať to znova.
 4. Keď nájdete kus hadice v ktorej je niečo zaseknuté tak držte zapnutú pieskovačku a robte prepáčkovanie aby sa daný kus dostal vonku. Ak to nepomáha tak hadicu obráťte a opačný koniec zapojte do pieskovačky a robte prepáčkovanie. Toto opakujte niekoľko krát aj s výmenou koncoviek hadíc kým hadica nebude priechodná.
 5. Prípadne, ak vám stačí menšia dĺžka na prácu tak zaseknutú hadicu dajte preč a ten dobrý kus hadice zapojte do pieskovačky a pokračujte v práci.

Riešenie: Odrezať poškodený kus

 • Ak je daná diera alebo rez blízko spojok, ktoré spájajú pieskovacie hadice tak poškodený kus odrežte a na nepoškodený kus znova nasaďte spojku a pokračujte v práci.

Riešenie: Upchať dieru alebo rez

 • Ak je rez alebo diera ďalej od spojok tak treba dieru utesniť. 
 • Zoberte si oranžovú pásku a dieru riadne oblepte niekoľkými vrstvami oranžovej pásky na tesno aby neunikal vzduch. 

Riešenie: Vzduch uniká cez spojku

 • Môže byť poškodená spojka, ktorá spája pieskovacie hadice.
 • Ak je spojka zlomená alebo inak zničená tak v náradí nájdete náhradnú spojku a je nutné ju vymeniť.
 • Niekedy len vypadnú šróbiky zo spojky a odtiaľ uniká vzduch tak treba tam dať nové šróbiky.
 • Ak vzduch uniká popod spojku tak treba kúsok pieskovacej hadice odrezať a nanovo tam spojku nasadiť.  

Doplnkové návody a riešenia

 • Každý výčnelok treba zmerať nakoľko daný povrch ste urobili. Často také výčnelky ako na fotkách urobia niekoľko m2 na viac.
 • Napríklad, keď sú podbitia(štauplaky) alebo stropy tak často mávajú aj hrady(hranoly, ktoré držia drevo) tak pri týchto hradách treba zmerať aj bočné steny.
 • Na terasách, ak majú stĺpy a tie robíte tiež tak ich treba zmerať z každej strany.
 • Nezabúdajte započítať aj plochu štauplakov(podbitia) aj keď sú úzke.
 • Nezabúdajte započítať aj lištu na strechách z boku, ktorá oddeľuje drevo od strechy.
 • Keď robíte drevené zábradlia alebo balkóny tak zábradlie treba počítať z oboch strán nie len z jednej.
 • Keď pieskujete gulatinu(nie je to rovná stena, ale drevo je vypuklé) tak celkovú plochu násobíme x 1,2.

 • Na oblepovanie používajte oranžovú alebo šedú silnú pásku. Ak použijete papierovú pásku alebo inú tak vám páska dobre nebude lepiť a pri pieskovaní sa strhne.
 • Okná zakrývajte kartónom po celej ploche. Pri pieskovaní môžete nechtiac zasiahnuť sklo aj slabým prúdom piesku a ostalo by poškodené.
 • Dôkladne oblepte páskou hlavne boky(okenice) okien aby nemali boky opieskované.
 • Dvere je vhodné oblepiť aj z dola, kde je prah a otvárajú sa dvere. Niekde to nemajú dobre utesnené a piesok by im išiel aj dovnútra.
 • Ak majú nejaké kamery alebo svetlá pripevnené na stenách tak je vhodné zobrať prázdne vrecko od piesku, to na to nasadiť a zalepiť.
 • Treba si prečítať dopyt, čo sa má robiť, ak ste si neni niečím istý tak nám radšej zavolajte aby ste nerobili veci na viac, ktoré nemáme zaplatené
 • Ak chce zákazník ešte opieskovať nejaké ďalšie časti tak treba povedať, že to je za príplatok. Ak sa dajú zmerať m2 tak to dopočítajte k tomu. Ak sú to veci, kde sa nedajú spočítať m2 tak nám zavolajte a povieme vám cenu za práce na viac.
 • Žltý kompresor a veľká biela americká pieskovačka by mali byť čo najďalej od pieskovania, ak je to možné. Nakoľko sa piesok a prach dostávajú dovnútra motora a potom sa stroj kazí.
 • Pieskovačka malá biela alebo zelená, môže byť aj blízko pieskovania, ale snažte sa dať kompresor, čo najďalej.
 • Toto sa stáva, ak je vlhký vzduch alebo je červený filter plný vody.
 • Na spodku červeného filtra je uzáver na vzduch. Tento uzáver naplno otvorte a nahýbajte červený filter na rôzne strany a do rôznych uhlov. Z uzáveru by mala ísť von voda, ktorá tam je. Potom nechajte uzáver jemne otvorený a raz za čas znova otvorte uzáver naplno a hýbte červeným filtrom.
 • Môže byť kondenz(voda) v žltom kompresore. Vtedy otvorte naplno ventil, ktorý sa nepoužíva a zatvorte ostatné ventily a nechajte to tak 2 minúty. Uvidíte či pôjde voda z tohto ventila vonku. Potom ventil zatvorte a otvorte ostatné ventily a pokračujte v práci.
 • Ak sa jedná o veľkú bielu pieskovačku tak vtedy zapnite ventilátor aby išiel stále. Následne na čiernych trubkách je zospodu pripevnený umelý valec, ktorý odstraňuje vodu. Zo spodu má ventil, ktorý otvorte a skúste ho niekoľkokrát pootvárať a pozatvárať a mali by ste vidieť ako ide odtiaľ von voda. Následne nastavte ventil tak aby prepúšťal trocha vzduchu. 
 • Ideálne je aby na pieskovacej maske boli 3 tenké strhávacie fólie,1 stredne hrubý štít a 1 hrubý štít. Treba si počítať koľko ste tenkých strhávacích fólií už dali dole.
 • Keď strhnete 3. tenkú fóliu tak treba prestať pieskovať a dať si do masky nové tenké fólie. Nepieskujte so stredne hrubým štítom bez tenkých strhávacích fólií.