Pieskovanie betónových stropov + impregnácia

Pieskovanie ú brúsenie betónových stropov bytov. Stropy boli vo väčšej výške a bolo nutné použiť posúvne lešenie. Niekde dali zabrať aj železné konštrukcie, ktoré bolo nutné obchádzať. Po pieskovaní sa celý betónový strop impregnoval. Pieskovanie cez 400m2.